Faglig Tapas - Våren 2015

Menyen for faglig pondus

Identifikasjon / Tredjemannstap

7. april 2015 - kl 13 - 16
Foreleserne tar utgangspunkt i HR-2014-02423-A og HR-2015-00277-A og redegjør for dommene og de spørsmålene som direkte avgjøres i disse, men vil også se på hvilken betydning dommene har for avkortningsvurderinger og tredjemannstapsspørsmål generelt. Forelesere: Advokat Tom Sørum, NessLundin og advokat Terje Marthinsen, KLCO. Målgruppe: Personskade, alle som arbeider med personskadesaker - Saksbehandlere, advokater og ledere. Pris kr 1.250,-.

Forsikring og skatt. Skattelovens § 8-5

23. april 2015 - kl 09-11
Reglene om fradrag for avsetning til forsikringsfond er foreslått endret. I foredraget vil det bli redegjort både for innholdet i de foreslåtte lovreglene, bakgrunnen for disse og for lovendringsforslagets konsekvenser for forsikringsselskapene. Foreleser: Einar Bratteng, Fagsjef for forsikringsteamet på Finansavdelingen til Sentralskattekontoret Skatt / forsikring. Foredraget holdes i begynnelsen av høringsfristen for lovforslaget. Målgruppe er advokater fra konsernjuridisk, aktuarer og ledere i forsikringsselskapene. Pris kr 1.250,-.

Fagdag i forsikringsrett

28. april 2015 - kl 09-15
Grov uaktsomhet. Brudd på opplysningsplikt ved tegning og fornyelse. Svik i skadeoppgjør. Ulovlig interesse. Temaene vil bli belyst med utgangspunkt i Vest Tank-saken, LG-2014-39291. Gjenoppføring - til samme eller annet formål. Advokatene Claus Brynildsen, Tor Morten Austerheim og Jan Aubert, KLCO. Målgruppe: Alle som arbeider med skadeforsikring. Pris kr 2.950,-

Københavnseminaret 2015

5. -7. mai 2015
Tredjepersoners rett til erstatning, siste nytt fra Finansklagenemnda, DNB`s personskadekonsept - Relasjonsbasert skadebehandling – humbug eller reell merverdi? Utmåling av erstatning til pleie og omsorg. Omdømmerisiko - et element ved erstatningsutmålingen ? Sentrale dommer siste år. Medienes rolle i personskadesaker i Danmark. Forelesere: Terje Marthinsen/ KLCO, Harald Sverdrup/ FinKN, Øyvind B. Pedersen/ DNB Forsikring, Jan Aubert/ KLCO, Bård Iversen/ Gjensidige, Claus Brynildsen/ KLCO, Jesper Ravn / Adv.fa. Erritzøe. Målgruppe: Alle som jobber med personskader (alle bransjer) - saksbehandlere, rådgivende leger, advokater. Pris kr 9.750 Inkluderer kurs, reise, Commodore-lugar og alle måltider inkl drikke til maten. Se forøvrig egen side for Københavnseminaret

Selvstendig næringsdrivende - utmåling av inntektstapserstatning

26. mai 2015 kl 13-16
Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO. Målgruppe: Personskade, saksbehandlere og advokater som arbeider med utmåling av erstatning etter personskade. Pris kr 1.250,-

Takstmannsansvaret. Eierforsikringsselskapets direktekrav

27. mai 2015 kl 09-11
Eierforsikrikringsselskapets direktekrav mot takstmannen eller hans forsikringsselskap, jf LB-2013-137241-2 som behandles av HR 21.04.15. Foreleser: Advokat Trond W. Lunde, KLCO. Målgruppe: Profesjonsansvar Eierskifteforsikring. Alle som arbeider med profesjonsansvarssaker og eierskiftesaker. Pris kr 1.250,-

Forsikring og Personvern

9. juni 2015 kl 09-12
Halvdagsseminar med utgangspunkt i avgjørelser fra Personvernnemnda siste år. Temaer: Formelle og reelle krav til databehandleravtaler. Tilgangsstyring. Utredning av potensielle sviksaker m.m. Målgruppe: Både saksbehandlere og ledere i alle bransjer, konsernjuridisk, ledere på alle nivåer. Pris kr 1.250,-

Generell informasjon om våre kurs

Påmelding skjer til Margrete Kristiansen på margrete@klco.no / 23 35 88 10

Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Det serveres enkel lunsj etter forelesningene som slutter ved lunsjtid. Forelesninger som begynner kl 12 eller senere, får enkel servering en halvtime før kursstart. Heldagsseminarer har lunsj ca kl 12 / 12.30. Power-point-presentasjonene sendes elektronisk til alle deltakere dagen etter kurset, notatpapir legges frem til alle foredrag.

Alle kurs søkes godkjent i Advokatforeningens obligatoriske etterutdanningsprogram. Kursbevis med navn på deltaker utstedes etter anmodning.

Betingelser: Påmelding til kurset/konferansen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig. Vi tar forbehold om endringer i programmet. Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften, minimum kr 500. Ved avmelding senere enn 14 dager for kurset/konferansen, belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 7 dager før kurset/konferansen, belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma. Velkommen til kurs!