For femte år på rad har Advokatfirma Kogstad Lunde & Co arrangert seminar om det offentliges erstatningsansvar, denne gangen med rekordmange deltagere! Seminaret ble arrangert i samarbeid med forsikringsselskapene Gjensidige, Protector, KLP og Fremtind og gikk av stabelen 11. og 12. februar 2020 ved Clarion Hotel Gardermoen.

Seminaret er særlig rettet mot de som arbeider med ansvars- og regressaker i forsikringsselskapene, samt kommuneadvokater og kommuneadministrasjonen. Årets program hadde mange spennende og dagsaktuelle temaer, herunder klimaendringers betydning for risikobildet i ansvarsforsikring og en detaljert gjennomgang av de fellende EMD-dommene av norsk barnevern.

Den første dagen startet partner i Kogstad Lunde, Terje Martinsen, med en grundig gjennomgang av temaet erstatningskrav mot barnevernet. Advokat Henrik Vaaler i Regjeringsadvokaten fulgte opp med å gjennomgå EMD-dommene der Norge i flere saker ble dømt. Forsamlingen fikk deretter et medisinsk perspektiv på barnevernssaker, da psykiater Trond Heir ved Oslo Universitetssykehus snakket om skader som kunne oppstå ved omsorgssvikt.

Kursdeltakerne fikk deretter en pause fra erstatningsrettens område, da seniorrådgiver i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Jørgen Dyrhaug entret scenen. På improvisatorisk vis fikk forsamlingen illustrert hvor lett det kunne være å bli utsatt for dataangrep, dette til tross for å være relativt GDPR-Compliant.

Dagen ble rundet av med solide bidrag fra Kommuneadvokaten i Oslo. Advokat Johannes Hygen Meyer holdt et grundig foredrag om erstatningsansvar for ugyldige forvaltningsvedtak. Advokat Trine Riiber dypdykket ned i Høyesteretts dom fra 2019 om eiendomsskatt i Oslo, som hun hadde førstehåndskjennskap til etter selv å ha prosedert saken for Oslo kommune.

Den andre dagen startet med et meteorologisk og dagsaktuelt innblikk i ekstremvær og overvannsskader. Historisk og fremtidig klimadata ble levert av klimaforsker Hanne Heiberg ved Meteorologisk institutt. Seniorrådgiver Rune Bratlie ved Norges vassdrags- og energidirektorat gikk nærmere inn på det offentliges oppgaver og behovet for en helhetlig kommuneplanlegging.

Overvannsproblematikk og ansvaret for skader tilknyttet avløpsanlegg og vassdragstiltak, samt force majeure-problemstillinger, ble behandlet av Jan Aubert og Erik Fjelstad, partnere i Kogstad Lunde. Det var også fokus på kommunenes og forsikringsselskapenes praktiske utfordringer og tilnærminger til dette.

Administrerende direktør i Fremtind Forsikring, Turid Grotmoll, holdt et inspirerende innlegg om overvannsproblematikk og samfunnsansvar. Klimautfordringer medfører at risikobildet er i endring og både forsikringsselskaper og kommuner ble sterkt oppfordret til fremover å tenke helhetlig og langsiktig.

Advokat Merete Utgård i Gjensidige Forsikring førte i sitt foredrag overvannsproblematikken tilbake til jussens verden, ved å ta for seg ansvarsfordelingen ved flom og ras ut ifra dagens rettskildebilde, med analyse av rykende fersk rettspraksis.

Avslutningsvis ble siste års rettspraksis av barnevernssaker, mobbesaker og øvrige rettssaker med spørsmål om ansvar for det offentlige, gjennomgått av advokatfullmektig Kristine Bjerke og advokat Karoline Stenberg i Kogstad Lunde. Stenberg gikk også nærmere inn på den prosessuelle kjennelsen HR-2020-35-A, prosedert av Terje Martinsen, som løser et forsikringsproblem som har foreligget de siste 40 årene.

Kogstad Lunde vil takke alle kursdeltagere som deltok på seminaret, samarbeidspartnere og forelesere. Vi har i etterkant av kurset fått svært gode tilbakemeldinger og innspill og gleder oss til å igangsette arbeidet med å planlegge neste års kurs med nye og spennende temaer på erstatningsansvarets område.

Kristine Bjerke, 13.02.2020