Fagdag i personskadeerstatning, Trondheim

Torsdag 9. mai kl 08.30 – 16.30
Sted: DnB, Beddingen 16, 7014 Trondheim
Pris: kr 2 500 + lunsj og middag (kostpris)

I samarbeid med IF og DNB Liv inviterer vi til fagdag i Trondheim i mai. Som i fjor er seminaret lagt opp med flere parallellforelesninger, slik at alle skal få maksimalt faglig utbytte. Seminaret avsluttes med middag og sosialisering på en nærliggende restaurant, og vi håper alle har lyst og anledning til å delta også på denne!

Meld deg på her

Programmet i Trondheim er som følger:

08.30 – 09.00 Registrering og velkomst
09.00 – 09.45 Små skader, pretendert store ervervsmessige konsekvenser v/ adv. Terje Marthinsen, KLCO
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.45 Små skader, pretendert store ervervsmessige konsekvenser, forts.
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.45 Firedelt: (deltakerne velger)
1. Regress i yrkesskadesaker; når, mot hvem og hvordan, v/ adv. Terje Marthinsen, KLCO
2. Vilkåret «2 år og varig» (annen sykdom), v/ adv. Jan Aubert, KLCO
3. Hjemmearbeidstapet, v/ adv. Erik Fjeldstad, KLCO
4. Raske oppgjør av enklere saker. Bruken av invaliditetstabellen, v/ rådgivende leger i DnB Liv
11.45 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.30 Dekning av utgifter til juridisk bistand, v/ adv. Terje Marthinsen, KLCO
13.30 – 13.45 Pause
13.45 – 14.30 Unge uføre og omskolering / utdanning. Hva dekker NAV, hva dekker forsikringen og hva må skadelidte selv dekke? v/ adv. Erik Fjeldstad, KLCO
14.30 – 14.45 Pause
14.45 – 15.30 Høydepunkter fra rettspraksis innen personskadeerstatningsretten siste år v/ adv. Jan Aubert, KLCO
15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 16.30 Bruk av utreder ved faktaavklaring, v/ utreder i DnB
16:30 – Felles middag

Generelle opplysninger:
Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonene på vår hjemmeside etter foredragene. Notatpapir legges frem. Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning.

Påmeldingsfristen er 29.04.2019. Av hensyn til fordelingen av forelesningslokaler ber vi om å få beskjed om hvilket tema du vil følge når det er parallelle foredrag.
Dersom noen ikke skal delta på middagen, må det gis melding om dette senest innen påmeldingsfristen.

Parallelle foredrag forutsetter minst 15 deltakere påmeldt på hvert tema.

Betingelser: Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.

Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.