Heldagsseminar erstatningsutmåling i personskade

Tirsdag 16.10.2018 - Kl. 09-16

Programmet er som følger:

Fra klokken 09.00 til 12.00 foreleser advokat Erik Fjeldstad om «Inntekts- og pensjonstap». I seminaret behandles en rekke spørsmål knyttet til tapsberegningen både for ansatte og for selvstendig næringsdrivende.

Etter lunsj, fra klokken 13.00 til 16.00, foreleser advokat Terje Marthinsen om «Merutgifter». I dette seminaret behandles en rekke ulike utgiftskrav – fra småkrav i sakenes oppstartsfase til supplementserstatning i storskadesaker.

Seminarene er praktisk rettet og vil dels bestå av forelesninger, dels av gruppediskusjon. Det vil også være mulig for deltakerne å ta opp problemstillinger fra egne saker. Foreleserne vil vise hvordan beregningsprogrammer kan brukes for å beregne tap, men også vise når beregningsprogrammene ikke kan benyttes.
Seminarene er lagt opp slik at de vil gi godt faglig utbytte både for dem som er erfarne personskadebehandlere og dem som ikke har så lang erfaring.

Forelesere: Advokatene Terje Marthinsen og Erik Fjeldstad, KLCO.
Målgruppe: Alle som arbeider med personskadeoppgjør, saksbehandlere, jurister og advokater.
Pris heldagsseminar: kr 2.950,-
Pris halvdagsseminar: kr 1.500,-

Klikk her for påmelding.


Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Det serveres en enkel lunsj. Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonen på vår hjemmeside etter foredraget. Notatpapir legges frem til alle foredrag. Alle kurs søkes godkjent i Advokatforeningens obligatoriske etterutdanningsprogram. Kursbevis med navn på deltaker utstedes etter anmodning.

Se forøvrig våre betingelser for kurs