Behandling av utenlandssaker - steg for steg (personskade)

Tirsdag 17.11.2015 - kl. 09- 12

Kurset er lagt opp praktisk og tar utgangspunkt i bilansvarssaker og de to ulike regelsettene vi der må forholde oss til – Grønt kort-sakene og fjerdedirektivsakene. I forelesningen gjennomgå regelsettene på en enkel og forståelig måte – formålet er å gi oversikt og forståelse for forskjellene, ikke diskutere finjussen som «aldri» vil manifestere seg. Videre ser vi på hvilken betydning disse forskjellene i regelverk vil ha for saksbehandlingen. Vi ser på hvordan vi skal forholde oss til de utenlandske aktørene – både dem som er på det norske forsikringsselskapets side og dem som representerer motparten, og vi ser på spørsmålet om reservering. Det gis også en oversikt over fallgruver man må unngå i cross-border-situasjonen – når varsellampene skal blinke. Det er gode muligheter for å stille spørsmål.

Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO.
Målgruppe: Alle som arbeider med personskadeoppgjør, saksbehandlere, jurister og advokater
Pris: kr 1.500,-

Påmelding skjer til Margrete Kristiansen. For påmelding trykk --> her


Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Det serveres enkel lunsj etter forelesningene som slutter ved lunsjtid. Forelesninger som begynner kl 12 eller senere, får enkel servering en halvtime før kursstart. Heldagsseminarer har lunsj ca kl 12 / 12.30. Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonen på vår hjemmeside, notatpapir legges frem til alle foredrag.

Alle kurs søkes godkjent i Advokatforeningens obligatoriske etterutdanningsprogram. Kursbevis med navn på deltaker utstedes etter anmodning.

Se forøvrig våre betingelser for kurs