Personopplysninger – Erfaringer med GDPR

Torsdag 21.03.2019 - kl. 14-16

Forelesere: Advokatene Erik Fjeldstad og Jan Aubert, KLCO.
Målgruppe: Alle som arbeider med personvern, rådgivere, ombud, jurister og saksbehandlere
Pris: kr. 1.500,-

Meld deg på her

Ny personvernlovgivning og personvernforordningen (GDPR) trådte ikraft i Norge 20. juli 2018. Målet er å sikre vern av personopplysninger, harmoniserte regler i EU og EØS, og gi fri utveksling av personopplysninger mellom EU og EØS-landene. Foredraget omhandler et utvalg av vedtak fra henholdsvis Personvernnemnda og Datatilsynet i tiden etter at nye personvernregler ble innført. Foredraget vil også gjennomgå et utvalg av sentrale veiledninger utarbeidet av Artikkel 29-gruppen. Artikkel 29-gruppen er EUs ekspertgruppe for personvern som avgir veiledninger og uttalelser for å avklare bestemmelsene i personvernforordningen. Deres veiledere er nyttige for alle som må forholde seg til personvernreglene. I tillegg vil foredraget behandle kravet til databehandleravtale jf. GDPR Artikkel 28 og 29. Når må man ha databehandleravtale, hvem er egentlig behandlingsansvarlig eller databehandler, og hva må en databehandleravtale inneholde?


Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonen på vår hjemmeside etter foredraget. Notatpapir legges frem til alle foredrag. Alle kurs søkes godkjent i Advokatforeningens obligatoriske etterutdanningsprogram. Kursbevis med navn på deltaker utstedes etter anmodning.

Se forøvrig våre betingelser for kurs