Fagdag i personskadeerstatning og personforsikring, Bergen

Torsdag 23. mai kl 08.30 – 16.30
Sted: Frende Forsikring, Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen
Pris: kr 2 500 + lunsj og middag (kostpris)

I samarbeid med Tryg, Frende og Helseklage har vi gleden av å invitere til heldagsseminar i Bergen i mai. Som i fjor er seminaret lagt opp med flere parallellforelesninger, slik at man skal få maksimalt faglig utbytte, uavhengig av arbeidsted og om man jobber med erstatningsrett eller forsikringsrett. Seminaret avsluttes med middag og sosialisering på en nærliggende restaurant, og vi håper alle har lyst og anledning til å delta også på denne!

Meld deg på her

Programmet i Bergen er som følger:

08.30 – 09.00 Registrering og velkomst
09.00 – 09.45 Unge uføre og omskolering / utdanning. Hva har NAV ansvaret for, hva skal forsikringen dekke og hva må skadelidte selv bekoste? v/ adv. Erik Fjeldstad, KLCO
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.45 Tredelt: (deltakerne velger)
1) Gjenopptak og etteroppgjør, v/ adv. Anders Wüller, Tryg
2) Ansvarsbegrensninger på grunn av forsikredes helsetilstand v/ adv. Jan Aubert, KLCO
3) Tredjemannstapet – ansvaret for sjokk og «ikke-sjokk», v/ adv. Terje Marthinsen, KLCO
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.45 Tredelt:
1) Gjenopptak og etteroppgjør, forts.
2) Ansvarsbegrensninger, forts.
3) Tredjemannstapet, forts.
11.45 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.30 Todelt: (deltakerne velger)
1) Raske oppgjør av små skader. Bruken av invaliditetstabellen, v/ rådgivende lege Kristen J. Ruud
2) Erstatning for utgifter til boligtilpasning, herunder foreldrebolig v/ adv. Terje Marthinsen, KLCO
13.30 – 13.45 Pause
13.45 – 14.30 Tredelt: (deltakerne velger)
1) Pensjonstap. Hvordan er pensjonsreglene, hva gjelder når man blir ervervsufør og hvordan skal erstatningen for pensjonstap beregnes? v/ fagsjef Hilde Nordstoga, Gabler, og adv. Erik Fjeldstad, KLCO
2) Utredning av skadesaker utenfor FAL (Yrkesskade, bilansvar, pasientskade). Røde flagg og praktisk tilnærming, v/ utreder Stein Naustdal, FaVer
3) Fortsettelsesforsikring, v/ adv. Gro Farestvedt, Tryg
14.30 – 14.45 Pause
14.45 – 15.30 Tredelt: (deltakerne velger)
1) Pensjonstap, forts.
2) Utredning, forts.
3) Brudd på opplysningsplikten ved tegning av personforsikring v/ adv. Jan Aubert, KLCO
15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 16.30 Todelt: (deltakerne velger)
1) Pensjonstap, forts.
2) Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet v/ adv. Jan Aubert, KLCO
16:30 – Kursslutt / Felles middag på Bien Cientro

Generelle opplysninger:
Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonene på vår hjemmeside etter foredraget. Notatpapir legges frem. Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning.

Påmeldingsfristen er 09.05.2019. Av hensyn til fordelingen av forelesningslokaler ber vi om å få beskjed om hvilket tema du vil følge når det er parallelle foredrag.
Dersom noen ikke skal delta på middagen, må det gis melding om dette senest innen påmeldingsfristen.

Parallelle foredrag forutsetter minst 15 deltakere påmeldt på hvert tema.

Betingelser: Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.

Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.