Grensen mellom mangelskrav og erstatningkrav

Tirsdag 27.09.2016 - kl. 09 -12

Utførelsen av kontraktsarbeider fører tidvis til skade på annet enn kontraktsgjenstanden. Et spørsmål som da dukker opp i entrepriseretten, er om kravet skal vurderes som et mangelskrav eller som et ordinært erstatningskrav. Dette kan ha stor betydning for spørsmål som direktekravsadgang, kontraktsmedhjelperansvar, reklamasjonsregler, erstatningsutmåling m.m.. Spørsmålet er regulert i NS-kontraktene, men grensedragningen er ikke alltid enkel. Foredraget tar utgangspunkt i reguleringen i Norsk Standard, samt dommer som er avsagt om spørsmålet i senere tid.

Foreleser: Advokatene Jardar Aas og Vibeke Stiansen, Gjensidige Forsikring.
Målgruppe: Alle som arbeider med ansvarsforsikring, saksbehandlere, jurister og advokater
Pris: kr 1.500,-

Påmelding skjer til Margrete Kristiansen. For påmelding trykk --> her


Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonen på vår hjemmeside etter foredraget. Notatpapir legges frem til alle foredrag. Alle kurs søkes godkjent i Advokatforeningens obligatoriske etterutdanningsprogram. Kursbevis med navn på deltaker utstedes etter anmodning.

Se forøvrig våre betingelser for kurs