Ansvar for fritidsaktiviteter

Torsdag 31.01.2019 - kl 14-16

Foreleser: Advokatene Jan Aubert og Karoline Stenberg, KLCO.
Målgruppe: Alle som arbeider med ansvarsforsikring, saksbehandlere, jurister og advokater.
Pris: 1.500 ,-

Meld deg på her

Kurset fokuserer på erstatningsansvaret virksomheter kan pådra seg når det oppstår personskade under utøvelse av fritidsaktiviteter. Betingelsene for ansvar og typiske årsaksspørsmål som kan oppstå i slike tilfeller vil bli belyst. Herunder de særlige problemene ved aksept av risiko og medvirkning. I tillegg til gjennomgang av aktuelle dommer fra Høyesterett vil praksis fra underrettene og Finansklagenemnda bli behandlet. Våre advokater Karoline Stenberg og Jan Aubert står for undervisningen.


Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonen på vår hjemmeside etter foredraget. Notatpapir legges frem til alle foredrag. Alle kurs søkes godkjent i Advokatforeningens obligatoriske etterutdanningsprogram. Kursbevis med navn på deltaker utstedes etter anmodning.

Se forøvrig våre betingelser for kurs