Kogstad Lunde & Co arrangerer to seminarer i mars:

Det offentliges erstatningsansvar, Clarion Airport Hotel Gardermoen, 5. og 6. mars
Vi har fremdeles noen få ledige plasser til årets seminar! Fagprogrammet er spennende og omfatter blant annet «Skyldansvar ved kloakk- og overvannsskader», «Korrupsjon» og «Kommunens ansvar som byggherre, herunder ansvaret ved entrepriseskader» i tillegg til at det blir en gjennomgang av nyere rettspraksis. Klikk her for fullt program og påmelding!

Fagdag i personforsikring 20. mars kl 09-15
Kurset omfatter dybdeforelesninger om fem viktige forsikringsjuridiske temaer med relevans for jurister og andre som arbeider med personforsikring. Før lunsj setter våre ekspertadvokater fokus på reglene som gjelder ved brudd på opplysningsplikten ved tegning, jfr. FAL kap. 13 og reglene om fortsettelsesforsikring etter FAL § 19-7. Etter lunsj vil reglene om ansvarsbegrensninger som følge av forsikredes helsetilstand ved individuelle og kollektive personforsikringsavtaler bli behandlet. Kurset fortsetter med foredrag om forsettlig fremkallelse av forsikringstilfellet i ulykkesforsikring og avsluttes med foredrag om identifikasjonsbestemmelsen i FAL § 19-9. Klikk her for fullt program og påmelding!


Vi minner også om våre øvrige forelesninger og seminarer våren 2018:

GDPR og forsikring - Torsdag 19.04.2018 - Kl. 14-16 - Målgruppe: Alle som arbeider med personvern og compliance i forsikringsforetak og forsikringsmeglerforetak, ledere saksbehandlere, jurister og advokater. - Forelesere: Advokatene Erik Fjeldstad og Jan Aubert, KLCO. Pris: kr 1.500,-

Sensitivisering – ny HR-dom - Mandag 23.04.18 - Kl. 09-11 - Målgruppe: Alle som arbeider med personskadesaker; saksbehandlere, jurister og advokater. - Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO. Pris: kr 1.500,-

Personskadeerstatning og personforsikring - Fagdag i BERGEN torsdag 03.05.18 - Kl. 08.30-16.30 – Sted: Frende Forsikring, Jonsvollsgaten 2 - Målgruppe: Alle som jobber med personskadeerstatning eller personforsikring, ansatte i NAV og kommuneadvokater. Seminaret avsluttes med middag og sosialisering på grillrestauranten Brasilia.
Personskadeerstatning - Fagdag i TRONDHEIM tirsdag 08.05.18 - Kl. 08.30-16.30 – Sted: DnB, Beddingen 16 - Målgruppe: Alle som jobber med personskadeerstatning, ansatte i NAV og kommuneadvokater. Seminaret avsluttes med felles middag og sosialisering.
Personskadeerstatning og personforsikring - Fagdag i OSLO torsdag 31.05.18 - Kl. 08.30-16.30 – Sted: If, Drammensveien 264 - Målgruppe: Alle som jobber med personskadeerstatning eller personforsikring, ansatte i NAV og kommuneadvokater. Seminaret avsluttes med middag og sosialisering på restauranten Mats & Martin.

Vi håper vi ser deg på kurs!

Hilsen oss i Kogstad Lunde & Co

16.02.2018


Kogstad Lunde & Co er totalleverandør av juridiske tjenester til forsikringsnæringen med spesialisering innen blant annet forsikrings- og erstatningsrett, forsikringsvirksomhet og personvern. Vår målsetning er å være forsikringsnæringens foretrukne samarbeidspartner innen juridiske tjenester. Kogstad Lunde & Co tilbyr: Rådgivning - Saksbehandling - Prosedyre - Foredrag/kurs. Kogstad Lunde & Co DA har siden 01.01.2016 samarbeidet tett med det internasjonale advokatfirmaet Kennedys, som har hovedkontor i London. I kraft av dette samarbeidet vil vi kunne følge våre norske og utenlandske klienter og saker der det måtte være behov for rundt i verden.