Kogstad Lunde & Co arrangerer to seminar i februar:

Ansvar - skogsveier/private veier - Onsdag 14.02.2018 - Kl. 09-11 - Målgruppe: Alle som arbeider med tingskade, regress etter tingskade, saksbehandlere, jurister og advokater. - Foreleser: Advokat Eivind Kogstad, KLCO. Pris: kr 1.500,-

Bal / Ysl over landegrensene - Torsdag 15.02.2018 - Kl. 09-12 - Målgruppe: Alle som arbeider med personskadeoppgjør; saksbehandlere, jurister og advokater. Forelesere: Advokatene Erik Fjeldstad og Terje Marthinsen, KLCO. Pris: kr 1.500,-

Vi minner også om våre øvrige seminarer våren 2018:

Det offentliges erstatningsansvar 2018 - Mandag 05. og tirsdag 06.03.18 – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport - Målgruppe: Alle som arbeider med ansvars- og regressaker i forsikringsselskapene, kommuneadvokater og kommuneadministrasjon.

Fagdag i personforsikring - Tirsdag 20.03.18 - Kl. 09-15 - Målgruppe: Alle som jobber med forsikringsrettslige spørsmål, liv- og skadeforsikring. Pris: kr 2.800,-

GDPR og forsikring - Torsdag 19.04.2018 - Kl. 14-16 - Målgruppe: Alle som arbeider med personvern og compliance i forsikringsforetak og forsikringsmeglerforetak, ledere saksbehandlere, jurister og advokater. - Forelesere: Advokatene Erik Fjeldstad og Jan Aubert, KLCO. Pris: kr 1.500,-

Sensitivisering – ny HR-dom - Mandag 23.04.18 - Kl. 09-11 - Målgruppe: Alle som arbeider med personskadesaker; saksbehandlere, jurister og advokater. - Foreleser: Advokat Terje Marthinsen, KLCO. Pris: kr 1.500,-
Personskadedager i mai
Også i år blir det heldagsseminarer i både Bergen, Trondheim og Oslo i mai!

Program blir sendt ut i løpet av noen uker, men sett av datoen nå: I Bergen blir det seminar i både personskadeerstatning og personforsikring den 3. mai. I Trondheim blir det personskadeseminar den 8. mai. I Oslo blir det personskadeseminar 31. mai.

Kogstad Lunde & Co
Oslo, 22. januar 2018

Kogstad Lunde & Co er totalleverandør av juridiske tjenester til forsikringsnæringen med spesialisering innen blant annet forsikrings- og erstatningsrett, forsikringsvirksomhet og personvern. Vår målsetning er å være forsikringsnæringens foretrukne samarbeidspartner innen juridiske tjenester. Kogstad Lunde & Co tilbyr: Rådgivning - Saksbehandling - Prosedyre - Foredrag/kurs. Kogstad Lunde & Co DA har fra 01.01.2016 inngått et samarbeid med Lawfirm Kennedys som har hovedkontor i London. I kraft av dette samarbeidet vil vi kunne følge våre norske og utenlandske klienter og saker der det måtte være behov for rundt i verden.