Kogstad Lunde & Co arrangerer tre seminarer i september:

Forsørgertapsseminar 12. september kl. 10-16
Årets forsørgertapsseminar inneholder en kombinasjon av småforelesninger og gruppediskusjon og passer dermed for både erfarne og uerfarne saksbehandlere.
Klikk her for påmelding.

Overvannsproblematikk– hvem kan holdes ansvarlig? 18. september kl. 09-11
Skal kravet alltid rettes mot tiltakshaveren, eller kan andre bli holdt ansvarlig? En gjennomgang av ansvarssubjektene og de ulike ansvarsgrunnlagene.
Klikk her for påmelding.

Standardisert barneerstatning 20. september kl. 14-16
Foredraget behandler de nye reglene om «barneerstatning» jf. skl. § 3-2 a. Det blir gjort en grundig gjennomgang av de nye reglenes materielle innhold og de hensyn som ligger bak lovendringen. Det vil også bli redegjort for praktiske konsekvenser og utfordringer.
Klikk her for påmelding.

Vi minner også om våre øvrige forelesninger og seminarer høsten 2018:

Heldagsseminar erstatningsutmåling i personskade - Tirsdag 16.10.2018 - Kl. 09-16 - Målgruppe: Alle som arbeider med personskadeoppgjør, saksbehandlere, jurister og advokater. Forelesere: Advokatene Terje Marthinsen og Erik Fjeldstad, KLCO.

Fagdag i forsikringsrett - Torsdag 18.10.2018 - Kl. 10-16 - Målgruppe: Alle som arbeider med skadeforsikring. Forelesere: Advokatene Jan Aubert og Claus Brynildsen, KLCO.

Rettslig erstatningsansvar for personskade ved fritidsaktiviteter - Torsdag 15.11.2018 - Kl. 09-11 - Målgruppe: Alle som arbeider med ansvarsforsikring, saksbehandlere, jurister og advokater. Forelesere: Advokatene Jan Aubert og Eivind Kogstad, KLCO.

GDPR – Personvern og informasjonssikkerhet - Torsdag 29.11.2018 - Kl. 14-16 - Målgruppe: Alle som arbeider med personvern og compliance i forsikringsforetak og forsikringsmeglerforetak, ledere saksbehandlere, jurister og advokater. - Forelesere: Advokatene Erik Fjeldstad og Jan Aubert, KLCO.Seminaret om det offentliges erstatningsansvar 2019
Det årlige seminaret om det offentliges erstatningsansvar vil bli arrangert på Clarion Hotell & Congress Oslo Airport (samme hotell som i 2018) den 11. og 12. februar 2019. Programmet vil bli kunngjort noe senere, men sett gjerne av datoene allerede nå!

Vi håper vi ser deg på kurs!

Hilsen oss i Kogstad Lunde & Co

24.08.2018


Kogstad Lunde & Co er totalleverandør av juridiske tjenester til forsikringsnæringen med spesialisering innen blant annet forsikrings- og erstatningsrett, forsikringsvirksomhet og personvern. Vår målsetning er å være forsikringsnæringens foretrukne samarbeidspartner innen juridiske tjenester. Kogstad Lunde & Co tilbyr: Rådgivning - Saksbehandling - Prosedyre - Foredrag/kurs. Kogstad Lunde & Co DA har siden 01.01.2016 samarbeidet tett med det internasjonale advokatfirmaet Kennedys, som har hovedkontor i London. I kraft av dette samarbeidet vil vi kunne følge våre norske og utenlandske klienter og saker der det måtte være behov for rundt i verden.