Kogstad Lunde & Co arrangerer to seminarer i oktober:

Heldagsseminar erstatningsutmåling i personskade 16. oktober kl. 09-16
Tirsdag 16.10. arrangerer vi to halvdagsseminarer om erstatningsutmåling i personskadesaker. Til sammen blir de et heldagsseminar for dem som ønsker dette.
Fra klokken 09.00 til 12.00 foreleser advokat Erik Fjeldstad om «Inntekts- og pensjonstap». I seminaret behandles en rekke spørsmål knyttet til tapsberegningen både for ansatte og for selvstendig næringsdrivende.
Etter lunsj, fra klokken 13.00 til 16.00, foreleser advokat Terje Marthinsen om «Merutgifter». I dette seminaret behandles en rekke ulike utgiftskrav – fra småkrav i sakenes oppstartsfase til supplementserstatning i storskadesaker.
Seminarene er praktisk rettet og vil dels bestå av forelesninger, dels av gruppediskusjon. Det vil også være mulig for deltakerne å ta opp problemstillinger fra egne saker. Foreleserne vil vise hvordan beregningsprogrammer kan brukes for å beregne tap, men også vise når beregningsprogrammene ikke kan benyttes.
Seminarene er lagt opp slik at de vil gi godt faglig utbytte både for dem som er erfarne personskadebehandlere og dem som ikke har så lang erfaring.
Klikk her for påmelding.

Fagdag i forsikringsrett 18. oktober kl. 10-16
Torsdag 18.10. arrangerer vi en fagdag i forsikringsrett. Advokatene Claus Brynildsen og Jan Aubert vil gjennomgå aktuelle forsikringsjuridiske emner av interesse for forsikringsnæringen.
Det vil under fagdagen bli fokusert på fem hovedtemaer. Vesentlige elementer i det nye forslaget til endringer i Forsikringsavtaleloven vil bli gjennomgått. Videre vil selskapets rett til å si opp forsikringen i forsikringstiden og ved hovedforfall samt selskapets ansvar for redningskostnader bli behandlet.
Kurset omfatter endelig gjennomgang av problemstillinger knyttet til tingskadeforsikrerens regress mot ansvarlig skadevolder og selskapets adgang til å motregne i erstatningen.
Klikk her for påmelding.

Vi minner også om våre øvrige forelesninger og seminarer høsten 2018:

Rettslig erstatningsansvar for personskade ved fritidsaktiviteter - Torsdag 15.11.2018 - Kl. 09-11 - Målgruppe: Alle som arbeider med ansvarsforsikring, saksbehandlere, jurister og advokater. Forelesere: Advokatene Jan Aubert og Eivind Kogstad, KLCO.

GDPR – Personvern og informasjonssikkerhet - Torsdag 29.11.2018 - Kl. 14-16 - Målgruppe: Alle som arbeider med personvern og compliance i forsikringsforetak og forsikringsmeglerforetak, ledere saksbehandlere, jurister og advokater. - Forelesere: Advokatene Erik Fjeldstad og Jan Aubert, KLCO.Seminaret om det offentliges erstatningsansvar 2019
Det årlige seminaret om det offentliges erstatningsansvar vil bli arrangert på Clarion Hotell & Congress Oslo Airport (samme hotell som i 2018) den 11. og 12. februar 2019. Programmet vil bli kunngjort noe senere, men sett gjerne av datoene allerede nå!

Vi håper vi ser deg på kurs!

Hilsen oss i Kogstad Lunde & Co

26.09.2018


Kogstad Lunde & Co er totalleverandør av juridiske tjenester til forsikringsnæringen med spesialisering innen blant annet forsikrings- og erstatningsrett, forsikringsvirksomhet og personvern. Vår målsetning er å være forsikringsnæringens foretrukne samarbeidspartner innen juridiske tjenester. Kogstad Lunde & Co tilbyr: Rådgivning - Saksbehandling - Prosedyre - Foredrag/kurs. Kogstad Lunde & Co DA har siden 01.01.2016 samarbeidet tett med det internasjonale advokatfirmaet Kennedys, som har hovedkontor i London. I kraft av dette samarbeidet vil vi kunne følge våre norske og utenlandske klienter og saker der det måtte være behov for rundt i verden.