Regulering av grunnbeløpet 2015

Grunnbeløpet øker fra kr 88 370 til kr 90 068 fra 1. mai 2015. Dette er en økning på kr 1 698, tilsvarende 1,92 prosent. Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 1,92 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 1,92 prosent. Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 1,16 prosent.

Minste årlige ytelse for uføretrygdede utgjør etter reguleringen:

  • Ordinær sats: 205 355 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
  • Ordinær sats for ung ufør: 239 581 (2,66 G)
  • Høy sats: 223 369 (2,48 G, enslig uføretrygdet)
  • Høy sats for ung ufør: 262 098 (2,91 G)

21.05.2015