Her finner du opplysninger og artikler som ikke fremkommer under nyheter:

Diverse
11.08.2016 - Finanstilsynets rundskriv 14/2016
11.08.2016 - EU-US Privacy Shield
11.04.2016 - Solvens II
21.05.2015 - Regulering av grunnbeløpet
12.05.2015 - Norsk Forsikringsjuridisk Forening - årsmøte avholdt 30.04.2015
01.03.2015 - Advokat Terje Marthinsen - møterett for Høyesterett

Nyhetsbrev
26.09.2018 - Nyhetsbrev nr 11 - 2018
24.08.2018 - Nyhetsbrev nr 10 - 2018
29.06.2018 - Nyhetsbrev nr 9 - 2018
20.04.2018 - Nyhetsbrev nr 8 - 2018
13.04.2018 - Nyhetsbrev nr 7 - 2018
20.03.2018 - Nyhetsbrev nr 6 - 2018
11.03.2018 - Nyhetsbrev nr 5 - 2018
16.02.2018 - Nyhetsbrev nr 4 - 2018
30.01.2018 - Nyhetsbrev nr 3 - 2018
22.01.2018 - Nyhetsbrev nr 2 - 2018
11.01.2018 - Nyhetsbrev nr 1 - 2018

Faglig Tapas - tidligere foredrag og kurs
04.11.2016 - Hodeskader
27.09.2016 - Grensen mellom mangelskrav og erstatningkrav
15.09.2016 - Regress jf. BAL § 12 – Grov aktsomhet
17.11.2015 - Behandling av utenlandssaker - steg for steg (personskade)
Oversikt over vårsemesteret 2015

Dommer som tidligere er omtalt på vår nyhetsside
HR-2016-2560 – 16.12.2016 – BAL § 4
EMD avgjørelse 335/2016– Lovligheten av observasjon i Sveits
Dom fra britisk Høyesterett – 03.08.2016 – Bilansvar – skadet i Hellas – Oppgjør etter gresk rett
HR-2016-1464-a – 29.06.1016 – Ansvar for trikk - skadelidtes medvirkning
HR-2016-00899 – 28.04.2016 - Forliksklager og foreldelse
HR-2016-00803-a – 19.04.2016 - BAL, selvmord og identifikasjon ved forsørgertap
HR-2015-01895-a - 16.09.2015 - Bilansvarsloven § 4
HR-2015-01865a - 14.09.2015 - Tapsbegrensningsplikt jf. skl. § 5-1 nr 2
HR-2015-1362a - 26.06.2015 - Utmåling av menerstatning jf. skl. § 3-2
HR-2015-1232a - 11.06.2015 - Rekkevidden av karensklausul i barneforsikring
HR-2015-01092a - 20.05.2015 - Ny "direktekravsdom" fra Høyesterett
HR-2015-989a - 06.05.2015 - Solidaransvar for dugnadsarbeid jf. skl. § 5-3
HR-2015-981a - 05.05.2015 - Rekkevidden av arbeidsgiveransvaret jf. skl. § 2-1
LG-2014-39291 - 16.02.2015 - Erstatningskrav mot Protector Forsikring etter tankeksplosjonsulykke i 2007