Her finner du opplysninger og artikler som ikke fremkommer under nyheter:

Diverse
21.05.2015 - Regulering av grunnbeløpet
12.05.2015 - Norsk Forsikringsjuridisk Forening - årsmøte avholdt 30.04.2015
01.03.2015 - Advokat Terje Marthinsen - møterett for Høyesterett

Nyhetsbrev
05.01.2016 - Nyhetsbrev nr 1 - 2016
09.12.2015 - Nyhetsbrev nr 9 - 2015
01.12.2015 - Nyhetsbrev nr 8 - 2015
12.11.2015 - Nyhetsbrev nr 7 - 2015
23.10.2015 - Nyhetsbrev nr 6 - 2015
07.10.2015 - Nyhetsbrev nr 5 - 2015
31.08.2015 - Nyhetsbrev nr 4 - 2015
03.07.2015 - Nyhetsbrev nr 3 - 2015
22.05.2015 - Nyhetsbrev nr 2 - 2015
04.05.2015 - Velkommen til vår nye hjemmeside

Faglig Tapas - tidligere foredrag og kurs
04.11.2016 - Hodeskader
27.09.2016 - Grensen mellom mangelskrav og erstatningkrav
15.09.2016 - Regress jf. BAL § 12 – Grov aktsomhet
17.11.2015 - Behandling av utenlandssaker - steg for steg (personskade)
Oversikt over vårsemesteret 2015

Dommer som tidligere er omtalt på vår nyhetsside
HR-2015-01895-a - 16.09.2015 - Bilansvarsloven § 4
HR-2015-01865a - 14.09.2015 - Tapsbegrensningsplikt jf. skl. § 5-1 nr 2
HR-2015-1362a - 26.06.2015 - Utmåling av menerstatning jf. skl. § 3-2
HR-2015-1232a - 11.06.2015 - Rekkevidden av karensklausul i barneforsikring
HR-2015-01092a - 20.05.2015 - Ny "direktekravsdom" fra Høyesterett
HR-2015-989a - 06.05.2015 - Solidaransvar for dugnadsarbeid jf. skl. § 5-3
HR-2015-981a - 05.05.2015 - Rekkevidden av arbeidsgiveransvaret jf. skl. § 2-1
LG-2014-39291 - 16.02.2015 - Erstatningskrav mot Protector Forsikring etter tankeksplosjonsulykke i 2007