Mange av våre kunder driver grenseoverskridende virksomhet. Forsikring og skadeoppgjør kan ofte involvere parter over hele verden. Advokatfirma Kogstad Lunde & Co har gode internasjonale kontakter som våre kunder kan benytte.

I Skandinavia samarbeider vi med Advokatfirma Kennedys i København, Next Advokatbyrå i Stockholm og Castrén & Snellman i Helsinki.

Advokatfirma Kogstad Lunde & Co DA har fra 01.01.2016 inngått et samarbeid med Lawfirm Kennedys som har hovedkontor i London. I kraft av dette samarbeidet vil vi kunne følge våre norske og utenlandske klienter og saker der det måtte være behov for rundt i verden.

kennedyslogo