Advokatfirma Kogstad Lunde & Co er opptatt av bærekraft og mangfold. Vi arbeider for å redusere de negative miljøkonsekvensene som følger av vår virksomhet og bistår våre kunder med å overholde sine klimamål. Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og oppfatter mangfold og likestilling som en styrke i vår måte å drive advokatvirksomhet.

Vi forplikter oss til bærekraftmålene fastsatt av FN og ønsker kontinuerlig å jobbe for å styrke virksomheten innen arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Langsiktig tenkning skal gjennomsyre både vår måte å drive advokatvirksomhet på og rådgivningen i konkrete oppdrag fra våre kunder. Vårt mål er å bidra til så ressurseffektive og bærekraftige oppgjør som mulig.

Miljøhensyn er en integrert del av vår vurdering ved innkjøp og valg av leverandører. Vår ambisjon er å drive virksomheten med minst mulig negativ innvirkning på miljøet. Mest mulig begrensning av reisevirksomhet og løpende arbeid med digitalisering er viktige verktøy i vårt arbeid med å redusere miljøbelastningen på omgivelsene