Kontakt oss

Postadresse: Postboks 1360, Vika, 0113 Oslo
Besøksadresse: Fridtjof Nansens Plass 9, 8. etg.

E-post: advokat@klco.no
Telefon sentralbord: +47 23 35 88 10

Våre åpningstider: Mandag - fredag kl 08.00 - 17.00.