Kogstad Lunde & Co er prosessfullmektig for staten i trygde- og pasientskadesaker og bistår norske kommuner og offentlige virksomheter med rådgivning og prosedyre i alle typer erstatningssaker.

Trygderett, pasientskaderett, erstatningsrett og forsikringsrett er sentrale fagområder i vår advokatvirksomhet. Vi påtar oss også granskningsoppdrag for offentlige virksomheter.