Kogstad Lunde & Co behandler advokatforsikringsprodukter for flere forsikringsselskaper og tilbyr også privatpersoner direkte bistand innenfor fagområdene:

 • Erstatningsrett
 • Familierett
 • Skifterett
 • Arverett
 • Kjøpsrett
 • Naborett
 • Arbeidsrett
 • Husleierett
 • Fast eiendom
 • ID-tyveri
 • Førerkortbeslag