Kogstad Lunde & Co bistår forsikringsnæringen, offentlige myndigheter og næringsdrivende med alle typer forsikrings- og / eller erstatningsrettslige spørsmål på land, sjø og i luften. Våre tjenester dekker alle typer saker og spørsmål i skade- og livsforsikring, også når det oppstår spørsmål relatert til forsikringsvirksomhet eller personvern.

Vårt firma bistår forsikringsselskaper og andre næringsdrivende med de fleste forretningsjuridiske spørsmål, herunder selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og tvisteløsning. Vi påtar oss også granskningsoppdrag for både private og offentlige virksomheter.

Våre advokater behandler advokatforsikringsprodukter for flere forsikringsselskaper, og tilbyr også privatpersoner direkte bistand innenfor de samme fagområdene, herunder familie-, skifte- og arverett, kjøpsrett, fast eiendom og ID-tyveri.