Ny forskrift om menerstatning ved pasientskader trådte i kraft 15.03.21. Det meste av tabellverket fra forskriften om menerstatning ved yrkesskader er tatt inn i den nye forskriften, men det er særlig gjort revisjoner på de delene av tabellen som gjelder fordøyelsessystemet (mage og tarm), kjønnsorganer, urinrør og hjerte. I tillegg er det laget et nytt punkt om cerebral parese. For dem som håndterer andre typer personskader enn pasientskadesaker antas det likevel å være et nylaget og generelt punkt om smerter (invaliditetstabellens punkt 11) som vil vekke størst oppmerksomhet. Det gjenstår å se om den nye tabellen her vil ha en smitteeffekt over til andre sakstyper.

Du finner den nye forskriften om menerstatning ved pasientskader her.

Du finner forskriften om menerstatning ved yrkesskader her.

Har du spørsmål knyttet til pasientskadesaker eller den nye forskriftens konsekvensen for andre typer personskadesaker, kan du ta kontakt med advokat (H)/partner Terje Marthinsen på tm@klco.no/ tlf. 90 97 34 74.

Terje
Terje Marthinsen, advokat
17.03.2021