18.02.2022 ble endringsloven til forsikringsavtaleloven (ofte kalt ny forsikringsavtalelov) kunngjort.
Bakgrunnen for endringene er at EU-direktivet om forsikringsdistribusjon (IDD) skal gjennomføres i norsk rett.

Gjennom endringsloven blir oppbyggingen av forsikringsavtaleloven forandret fra den loven vi er kjent med i dag.

I den nye lovens første del finner vi de generelle bestemmelsene som:
- virkeområde
- definisjoner
- fravikelsesadgang
- selskapenes alminnelige plikter
- regler om elektrisk kommunikasjon
- bestemmelser om at lovens første del også gjelder for forsikringsformidlere.

Den nye lovens andre del regulerer selskapenes og forsikringsdistributørenes plikter før avtaleinngåelsen, blant annet:
- plikten til å identifisere kundens krav og behov
- plikten til å undersøke kundens kunnskap, erfaring, finansielle situasjon og investeringsmål før man gir en personlig anbefaling om forsikringsbaserte investeringsprodukter
- regler om avslag på forsikring
- forbud mot koblingssalg
- informasjonsplikt, regler om hvordan informasjon skal gis og standardisert informasjonsdokument (IPID)
- angrerett

Reglene om skadeforsikring, som nå finnes i del A, blir flyttet til den nye lovens tredje del.

Reglene om personforsikring, som nå finnes i del B, blir flyttet til den nye lovens fjerde del

I den nye lovens femte del finner vi regler om klagebehandling, tilsyn, sanksjoner, som:
- selskapenes erstatningsplikt for brudd på loven
- plikt til å ha passende og effektiv klagebehandling
- Forbrukertilsynet og Markedsrådets adgang til å føre tilsyn med selskapene
- overtredelsesgebyr

Overgangsreglene finner vi i den nye lovens sjette del.

Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022.

Vi anbefaler alle våre klienter å være godt forberedt til endringene trer i kraft. Hvis du ønsker å vite mer om endringene i forsikringsavtaleloven, så har advokat Claus Brynildsen en gjennomgang av disse i dette foredraget(krever abonnement på våre foredrag)

Den kunngjorte endringsloven finner du her.

Ta gjerne kontakt med oss i Kogstad Lunde & Co dersom din virksomhet trenger bistand i forbindelse med innføringen av den nye forsikringsformidlingsloven.

Per Kristian
Per Kristian Lundkvist
15.03.2022