Advokatene Eivind Kogstad og Claus Brynildsen er to av seks norske
advokater på 2018-listen over «… top legal practitioners advising on insurance and reinsurance law»
i henhold til kåring foretatt av “Expertguides” – the world`s leading lawyers chosen by their peers.»

ExpertGuides