Regjeringen endret den 7.4 .20 yrkessykdomslisten med tilbakevirkende kraft fra 1.3.20. Det hullet i yrkesskadedekningen som vi påviste i vårt tidligere innlegg, er dermed tettet Du kan lese mer om endringer her.

Endringen gir helsepersonell dekning både etter folketrygdloven og etter yrkesskadeforsikringsloven og sikrer en løsning som samsvarer med den alminnelige rettsoppfatning.

Det er samtidig presisert at yrkesskadedekningen også gjelder ved arbeid fra hjemmekontor. Denne presiseringen antas å ha størst betydning for andre grupper enn helsepersonell.

Hilsen oss i Kogstad Lunde & Co