Stadig flere velger i dag å forbli i samboerskap fremfor å inngå ekteskap. Mange tror at samboere har den samme økonomiske stillingen som ektefeller dersom samlivet opphører. Dette er ikke tilfellet. Her er det svært viktig at du er oppmerksom og bevisst på din egen økonomiske stilling, slik at du unngår overraskelser og problemer ved et eventuelt brudd.

Mange tenker at «samboerskapet jo skal vare evig» og styrer unna spørsmålet om samboeravtale – når du har det bra er det ubehagelig å se for seg at det kan bli et brudd. Det er ikke så lurt, og uansett hvor stabilt forholdet er bør dere tenke gjennom dette på forhånd og opprette en samboeravtale. Dere kan se på en samboeravtale som en forsikring; Den er ikke ment for å brukes, men den er en god sikkerhet å ha dersom uhellet likevel skulle være ute. Når alt er bra, er også sannsynligheten størst for at dere finner frem til løsninger som vil være rettferdige og ivareta begge ved et brudd. Samtidig; har dere en god samboeravtale trenger dere i hvert fall ikke å krangle om økonomiske spørsmål dersom det nærmer seg et brudd – da kan dere heller bruke energien i mer konstruktiv retning.

Utgangspunktet er at hver enkelt samboer eier sitt, og de to har ikke et «automatisk» økonomisk felleskap slik som ektefeller har. I mange tilfeller ser vi dessverre at dette medfører store utfordringer når eiendeler og aktiva skal deles. Ofte bunner dette i at partene ikke har en samboeravtale.

En samboeravtale vil sikre forutberegnelighet; en skriftlig avtale om eierforhold og eierbrøk sikrer at dere på forhånd vet hvordan fordelingen skal skje.

Har dere ikke en samboeravtale vil den praktiske økonomiske ordningen som er valgt under samlivet kunne føre til at formuen ved et brudd fordeles på en måte som føles sterkt urimelig for en av dere.

Et tilbakevendende problem oppstår der en av partene flytter inn i den andres bolig: Selv om den som flytter inn har betalt alle forbruksutgifter og for eksempel forsikringer, vil vedkommende i utgangspunktet ikke få noen eierandel i boligen så lenge det er samboeren som står for betjeningen av boliglånet. Den som flytter inn vil da ikke kunne ha noe annet krav mot sin tidligere samboer. Dette er det svært viktig å være klar over.

Det finnes noen rettslige grunnlag som kan gi en tidligere samboer krav på en eierandel i den andres bolig, men det tryggeste for begge parter vil uansett være å ha en klar avtale om dette på forhånd.

Vi i Advokatfirma Kogstad Lunde & Co hjelper deg med spørsmål rundt det økonomiske oppgjøret mellom samboere og kan bistå dere med å opprette en samboeravtale som tar utgangspunkt i akkurat deres situasjon.

17.03.20, Lene Hesselberg