Storbritannias uttreden av EU har skapt usikkerhet om norske virksomheter kan fortsette å overføre personopplysninger til Storbritannia slik som i dag, uten å måtte bruke de strengere reglene for overføring til tredjestater. Den nye handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia sikret imidlertid at personopplysninger kan overføres fra EU-landene til Storbritannia som tidligere i en begrenset periode framover. Norge har sluttet seg til relevante bestemmelser i avtalen, slik at også norske virksomheter kan nyte godt av den midlertidige ordningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt midlertidig forskrift om overføring av personopplysninger til Storbritannia med virkning fra 1. januar 2021. Hjemmel for endringen er lov om behandling av personopplysninger 15. juni 2018 nr. 38 § 13.

Jf. forskriftens § 1 skal overføring av personopplysninger til Storbritannia ikke anses som overføring til en tredjestat etter personopplysningsloven.

Erik
Erik Fjeldstad, 04.01.2021