Ny Partner

Vi er stolte av å kunne presentere Karoline D. Stenberg som ny partner i Advokatfirma MNA Kogstad Lunde & Co fra 1. januar 2021. Karoline har vært ansatt advokat hos oss de seneste 7 årene med særlig fokus på forsikrings- og erstatningsrett, og har tidligere erfaring bla. fra AIG. I tillegg til å prosedere saker for domstolene, yter hun rådgivning til norske og utenlandske forsikringsselskaper og forsikringsformidlere vedrørende erstatningsansvar, forsikringsdekninger og regulatoriske forhold. Hun jobber også tett med vår internasjonale samarbeidspartner som vi er assosiert med, Kennedys Law, som har kontorer i 32 land. Karoline er videre juridisk rådgiver for flere selskaper og privatpersoner innen ulike rettsområder, og er en erfaren foredragsholder. Gjennom flere år har hun bidratt til en meget god profilering av firmaet vårt, og hun anses som viktig for den videre utviklingen av vår virksomhet. Vi er glade for å ha Karoline med på laget!

Karoline Stenberg