Norsk Forsikringsjuridisk Forening

Årsmøte avholdt 30.04.2015

Advokat Claus Krag Brynildsen ble valgt til ny styreleder i Norsk Forsikringsjuridisk Forening på årsmøtet 30.4.2015. Det nye styret består i tillegg av advokat Jardar Aas, advokat Øystein Helland, advokatfullmektig Kaja De Vibe Malling, advokat Kristine Fougner, advokat Kjetil Norseth og advokat Jørgen Hedenstad.

Foreningen, som ble stiftet i 1934, har som hovedformål å fremme interessen for teoretiske og praktiske forsikringsspørsmål og utvikle og formidle kunnskap innenfor forsikringsrett og tilgrensende områder. Virksomheten består i å avholde medlemsmøter med foredrag om aktuelle forsikringsrettslige temaer og utgi foredragene i Norsk Forsikringsjuridisk Forenings Publikasjoner (NFJFP). Det nye styret tar sikte på å avholde to medlemsmøter i annet halvår 2015. Foreningen utgjør den norske avdelingen av AIDA (Association Internationale de Droit des Assurance).

Bli medlem i Forsikringsjuridisk Forening, meld deg på her.

12.05.2015