En 14 år gammel jente ble nylig tatt av politiet i Arendal for å kjøre el-sparkesykkel i 70 km/t. I Sarpsborg ble 15-åringer som sto på sammen på en el-sparkesykkel stoppet i 80 km/t. Syklene ble beslaglagt. Det selges el-sparkesykler i Norge som kan gå i 100 km/t. På nettet finns det en test hvor en el-sparkesykkel som hadde maksimal fart på 40 km/t ble kåret til best i test. Det rapporteres i media om et stort antall ulykker med el-sparkesykler. På denne bakgrunn vil vi gjøre rede for hvilke regler som gjelder for el-sparkesykler i Norge.

Det er ikke fartsgrenser for bruk av små elektriske kjøretøy, men det følger av forskrift om krav til sykkel i § 2 (FOR-1990-02-19-119) at elektriske kjøretøy skal regnes som sykkel dersom kjøretøyet:

• veier maksimalt 70 kg inkludert batteri
• ikke er bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm
• er sperret for hastighet over 20 km/t
• har rød refleks bak
• har lys foran
• har ringeklokke
• har bremser

Kravet om maksimal hastighet på 20 km/t er ikke oppfylt hvis brukeren kan endre maksimal hastighet via en bryter eller en app. El-sparkesykler som oppfyller kravene i forskriften regnes ikke som motorvogn. El-sparkesykler som kan kjøre fortere enn 20 km/t vil ifølge veimyndighetene ikke oppfylle de tekniske kravene til å bli registrert som motorvogn.

Kjøretøy som ikke oppfyller kravene i forskriften, er lovlig å eie, men ikke å bruke i Norge.

Det gjelder ikke aldersgrense for el-sparkesykler som oppfyller kravene i forskriften.

Det er bare tillatt med èn person på el-sparkesykler. Brudd på bestemmelsen kan føre til bot.

Det gjelder ingen promillegrense for bruker, men kjøring i påvirket tilstand kan bli ansett som uaktsom og være i strid med veitrafikkloven § 3 og føre til straff. Promillekjøring kan også føre til at utbetalingen fra forsikringsselskapet reduseres betydelig på grunn av egen medvirkning dersom føreren selv blir skadet.

Vanlige innboforsikringer med tilknyttet ansvarsforsikring, vil kunne dekke erstatningsansvar for bruker av elsparkesykkel, forutsatt at kravene til sykkelen i forskriften er oppfylt. Det er også mulig å tegne verdisakforsikring som dekker skade på og tap av sykkelen. Bruker som ikke er omfattet av ansvarsforsikringen under en innboforsikring risikerer å komme i et stort og uforsikret erstatningsansvar.

Kogstad Lunde & Co representerer forsikringsselskaper og skadevoldersiden i alle slags skadesaker. Har du spørsmål knyttet til ansvar for fører av elsparkesykkel, eller avkortningsvurderingen etter oppstått skade, er det bare å ta kontakt!

Claus
Claus Krag Brynildsen
30.9.2021