Rammeavtale med Regjeringsadvokaten

Oppdrag som prosessfullmektig for staten

Kogstad Lunde & Co har inngått en treårig rammeavtale med Regjeringsadvokaten om oppdrag som prosessfullmektig for staten innenfor rettsområdet trygderett, samt på andre rettsområder etter avrop innenfor avtalen.
Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

KLCO har hatt tilsvarende avtale siden 2009, og ser frem til også i fortsettelsen å kunne bistå Regjeringsadvokaten med vår spesialistkompetanse innenfor prosedyretjenester og Trygderett.

KLCO, 28.11.2017