Er dere forberedt på de nye personvernreglene (General Data Protection Regulation)?

Personopplysninger samles inn, brukes og overføres på andre måter og i et betydelig større omfang enn tidligere. De nye europeiske personvernreglene er oppdaterte for å kunne ivareta den enkeltes personvern i møte med den nye teknologiske virkeligheten. Et sterkt personvern og forsvarlig behandling av personopplysninger utgjør også et viktig fundament for økonomisk virksomhet.

I april 2016 vedtok EU en ny forordning om behandling av personopplysninger (GDPR). Forordningen erstatter og opphever EUs gjeldende personverndirektiv 95/46. Den vil gjelde direkte i alle EUs medlemsstater fra 25. mai 2018 og det er planlagt at den skal tre i kraft i Norge på samme tidspunkt.

Kogstad Lunde & Co tilbyr rådgivning og bistand om de nye personvernreglene. Våre eksperter kan svare på hvilke rettigheter og plikter som følger av forordningen, og hvilke tiltak som må iverksette for å oppfylle forordningens krav. Vi kan bla. hjelpe til ved utvikling av styringsdokumentasjon og risikovurderinger, samt påta oss rolle som personvernrådgiver.

Kogstad Lunde & Co har i mange år arbeidet for kunder fra forsikrings- og finansnæringen. Vi har dermed kunnet utvikle en særlig god kunnskap om forsikringsselskapers og bankers behov når det gjelder personvern. Vårt mål er at vår særlige kompetanse innen personvern i forsikrings- og finanssektoren skal komme våre kunder til gode.

Delta på vårt foredrag i GDPR og forsikring 19. april 2018

Våre kontaktpersoner innen personvern:
Advokat/Partner Erik Fjeldstad
Advokat(H) /Partner Jan Aubert

KLCO, 27.02.2018