GDPR og forsikring

Torsdag 19.04.2018 - Kl. 14-16

I april 2016 vedtok EU en ny forordning om behandling av personopplysninger (GDPR). Forordningen erstatter og opphever EUs gjeldende personverndirektiv 95/46. Den vil gjelde direkte i alle EUs medlemsstater fra 25. mai 2018 og det er planlagt at den vil tre i kraft i Norge på samme tidspunkt.

Foredraget omhandler blant annet den registrertes rettigheter etter forordningen, praktisk risikovurdering, og fremgangsmåte for arbeid med å gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at behandlingen utføres i samsvar med forordningen.

Foreleser: Advokatene Erik Fjeldstad og Jan Aubert, KLCO.
Målgruppe: Alle som arbeider med personvern og compliance i forsikringsforetak og forsikringsmeglerforetak, ledere saksbehandlere, jurister og advokater
Pris: kr 1.500,-

Påmelding skjer til Margrete Kristiansen. For påmelding trykk --> her


Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonen på vår hjemmeside etter foredraget. Notatpapir legges frem til alle foredrag. Alle kurs søkes godkjent i Advokatforeningens obligatoriske etterutdanningsprogram. Kursbevis med navn på deltaker utstedes etter anmodning.

Se forøvrig våre betingelser for kurs