Bindende påmelding - pris ved avmelding

Om ikke annet fremgår av invitasjonen til kurset/seminaret, gjelder følgende:
Påmelding til kurset/seminar er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften, minimum kr 500. Ved avmelding senere enn 14 dager for kurset/seminaret, belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 7 dager før kurset/seminaret, belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.