Rammeavtale med Bane NOR

Erstatning og forsikring

Kogstad Lunde & Co har inngått en rammeavtale med Bane NOR om leveranse av juridisk rådgivning innenfor rettsområdene erstatning og forsikring.

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Vi ser frem til å levere vår spesialkompetanse innen erstatning- og forsikringsrett til en statlig aktør som har et viktig ansvar og oppgave på vegne av fellesskapet.

KLCO, 01.11.2017