Vi gratulerer Trond Werner Lunde med oppnevnelsen fra hovedstyret til Den Norske Advokatforening som nytt medlem av Disiplinærutvalget.
Dette oppfattes som en tillitserklæring fra Advokatforeningen og andre kollegaer. Trond har lang og bred erfaring som advokat med bl.a. behandling av profesjonsansvar under ulike rettsområder, og han har også tidligere undervist i advokatetikk.

Vi er sikre på at Trond vil gjøre en solid innsats i vurderingen av klager over advokater som påstås ha opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, og vi ønsker ham lykke til.

Trond Werner Lunde