Legal 500 er «Michelin-guiden for advokater» og analyserer og rangerer advokatfirmaer over hele verden. Rangeringen gjøres på grunnlag av faktiske saker, kundeevalueringer og intervjuer med praktiserende advokater.

Kogstad Lunde & Co ble i årets kåring topprangert i fagområdet «Insurance» og anbefalt som et ledende advokatfirma i fagområdet «Dispute resolution». Basert på kundeevalueringene begrunner Legal 500 plasseringene som følger:

Boutique insurance firm Advokatfirma Kogstad Lunde & Co is 'a key player in the industry' with 'experience in all lines of insurance' giving it 'longstanding and deep relationships with all the major companies in the market'. Advokatfirma Kogstad Lunde & Co is 'no less than excellent in the insurance field' and is 'commercially focused, trustworthy and always available'.

Vi er takknemlige og ydmyke over de evalueringene våre kunder har gitt. Vi skal fortsette å yte vårt beste!


The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms