Fagdag i personskadeerstatning, Oslo

Onsdag 08. mai kl 08.30 – 16.30
Sted: Fridtjof Nansens plass 9, 0160 Oslo
Pris: kr 2 500 + lunsj og middag (kostpris)

I samarbeid med IF, Codan, NPE, KLP, Gjensidige og Protector inviterer vi til fagdag i personskadeerstatning i Oslo i mai. Som i fjor er seminaret lagt opp med flere valgfrie parallellforelesninger, slik at alle skal få maksimalt faglig utbytte. Seminaret avsluttes med middag og sosialisering på en nærliggende restaurant, og vi håper at alle har lyst og anledning til å delta også på denne!

Meld deg på her

Programmet i Oslo er som følger:
08.30 – 09.00 Registrering og velkomst
09.00 – 09.45 Unge uføre og omskolering / utdanning. Hva har NAV ansvaret for, hva skal forsikringen dekke og hva må skadelidte selv bekoste? v/ adv. Erik Fjeldstad, KLCO
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.45 Tredelt: (deltakerne velger)
1) Tredjemannstapet – ansvaret for sjokk og «ikke-sjokk», v/ seniorrådgiver Thor Foyn, NPE
2) Innleie og utleie av arbeidskraft. Når er man arbeidsgiver eller arbeidstaker og hos/for hvem? v/ adv. Jane Ytreøy Grøndalen, Codan
3) Minnelige løsninger, ensidige oppgjør og gjenopptak / etteroppgjør. Når gjør man hva og når må man gjenoppta? v/ adv. Jan Aubert, KLCO
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.45 Tredelt: (deltakerne velger)
1) Tredjemannstapet, forts.
2) Teambuilding – når er man egentlig yrkesskadedekket? v/ Rosalia Miguens Nordal, Fagansvarlig Yrkesskade Gjensidige
3) Minnelige løsninger, ensidige oppgjør og gjenopptak / etteroppgjør, forts.
11.45 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.30 Todelt: (deltakerne velger)
1) Raske oppgjør av små skader. Bruken av invaliditetstabellen, v/ rådgivende lege Kristen J. Ruud
2) Erstatning for utgifter til boligtilpasning, herunder foreldrebolig v/ adv. Terje Marthinsen, KLCO
13.30 – 13.45 Pause
13.45 – 14.30 Todelt tema: (deltakerne velger)
1) Pensjonstap. Hvordan er pensjonsreglene, hva gjelder når man blir ervervsufør og hvordan skal erstatningen for pensjonstap beregnes? v/ fagsjef Hilde Nordstoga, Gabler, og adv. Erik Fjeldstad, KLCO
2) Hjemmearbeidstapet og tilgrensende utgiftskrav (inkluderer: Hva erstattes og hvordan erstattes det, konkret tilnærming til utmålingen, hva dekkes under grunnerstatningen og hva dekkes utenfor (ved godkjent yrkesskade), smitteeffekt av lovfestingen av denne posten under ny barneerstatning v/ adv. Mildrid Felland, Gjensidige
14.30 – 14.45 Pause
14.45 – 15.30 Todelt tema: (deltakerne velger)
1) Pensjonstap forts.
2) Vurdering av årsakssammenheng ved lettere hodeskader. v/ prof.dr. med. Iver A. Langmoen, UiO og adv. Terje Marthinsen, KLCO
15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 16.30 Todelt tema forts.
1) Pensjonstap, forts.
2) Lettere hodeskader, forts.

16.30 – Kursslutt / Felles middag på restaurant Teatro

Generelle opplysninger:
Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonene på vår hjemmeside etter foredragene. Notatpapir legges frem. Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning.

Påmeldingsfristen er 29.04.2019. Av hensyn til fordelingen av forelesningslokaler ber vi om å få beskjed om hvilket tema du vil følge når det er parallelle foredrag.
Dersom noen ikke skal delta på middagen, må det gis melding om dette senest innen påmeldingsfristen.

Parallelle foredrag forutsetter minst 15 deltakere påmeldt på hvert tema.

Betingelser: Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.

Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.