Gratis ettermiddagsseminar for våre kunder - Utsatt

Foredraget vil behandle spørsmålet om det er et absolutt krav til at sviket kunne ført til vinning, dvs. om forsikringsselskapet må bevise at tapet er lavere enn forsikringssummen.

Etter foredraget er du velkommen til en sosial sammenkomst på Amundsen.

Foreleser: Advokat Claus Krag Brynildsen, KLCO.
Målgruppe: Alle som arbeider med skadeoppgjør, saksbehandlere, jurister, advokater og utredere


Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonene på vår hjemmeside etter foredragene. Notatpapir legges frem. Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning.