Har forsikringsselskapene en oppgjørspraksis som strider mot lov og forskrifter? I foredraget vil premisser og forutsetninger for Borgarting lagmannsretts dom 30.6.2020 om tapsbegrensningsplikt og merverdiavgift bli nærmere analysert. Det skal bla. ses på under hvilke forutsetninger kanalisering mot subjekter som har fradragsrett for mva. kan opprettholdes.

Foreleser: Advokat Jan Aubert
pris webinar: kr 800,-
Torsdag 27.05.2021 - kl 14.00 - 15.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.