Skade forårsaket av sprengning reiser interessante problemstillinger bla. i forhold til ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng, regress og saksbehandling. Regler i skadeserstatningsloven og nabolov vil sammen med ulovfestet ansvar for farlig bedrift utgjøre viktige rammer for valg av fremgangsmåte ved regress. Foredraget vil i tillegg til en redegjørelse for det rettslige rammeverket gi praktiske innspill når det gjelder saksbehandling.

Foreleser: Advokat Jan Aubert
pris webinar: kr 800,-
Tirsdag 16.03.2021 - kl 14.00 - 15.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.