Høyesterett behandler med ujevne mellomrom saker om avgrensninger av arbeidsulykkesbegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 11. Nye avklaring om fallskader forventes å foreligge når advokat Jan Aubert 22.10.2024 gir en oppdatert oversikt over temaet. Kurset passer for alle som arbeider med yrkesskadsaker.

Foreleser: Jan Aubert, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: Kommer
Pris webinar: Kommer
Tirsdag 22. oktober 2024 kl 15-16

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.