I visse situasjoner har selskapet rett til å la erstatningen for et dekningsmessig forsikringstilfelle, settes ned eller bortfalle helt. Muligheten for avkortning er et virkemiddel av stor relevans for selskapet, men avkortningen må gjøres formelt riktig for at den skal stå seg! I foredraget ser vi på to av sanksjonsmulighetene selskapet har til å redusere sin erstatningsutbetaling, nemlig avkortning som følge av brudd på sikkerhetsforskrift og avkortning som følge av grov uaktsomhet. Vi redegjør for hvilke krav som stilles til selskapets avkortning fra lovgiver og i lys av nemndspraksis og vi løfter frem noen referanseuttalelser fra nemnda.

Ved endt kurs kan du gjennomføre en avkortning som står seg - og kjenne igjen en avkortning som ikke vil stå seg - både etter brudd på sikkerhetsforskrift og ved grov uaktsomhet.

Foreleser: Advokatfullmektig Nicolai Dammyr
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.000,-
Pris webinar: kr 800,-
Tirsdag 14.09.2021 - kl 09.00 - 10.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.