Kurset gir en innføring i de rettslige utgangspunktene som gjelder for avvisning av leverandør eller tilbud etter anskaffelsesforskriften. Det fokuseres på grensene for tilbyders plikt til å avvise innkomne tilbud så vel som tilbyders rett til å avvise. Eksempler fra rettspraksis og klagenemndspraksis vil bli viet særlig oppmerksomhet.

Foreleser: Jan Aubert, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 900 ,-
Pris webinar: kr 900 ,-
Tirsdag 14. mai 2024 kl 15 - 16

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.