EUs regelverk for bærekraftig finans forventes å bli innført som norsk rett i løpet av 2021. Kurset gir en oversikt over krav som vil bli stilt til forsikringsselskapene og klassifisering av bærekraftige aktiviteter. Begreper som ESG og taksonomi blir forklart med særlig fokus på betydningen for forsikringsbransjen. Skadeforebyggende råd og håndtering av skadeoppgjør i et grønt skifte vil også bli tematisert i foredraget

Foreleser: Advokat Jan Aubert
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.000,-
Pris webinar: kr 800,-
Tirsdag 05.10.2021 - kl 09.00 - 10.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.