Spørsmål om barns erstatningsansvar i regressrunden aktualiserer forsikringssaker hvor skaden er forårsaket av en mindreårig. Dersom skaden er voldt forsettlig eller ved grov uaktsomhet er utgangspunktet at barnet kan holdes erstatningsansvarlig, men ansvaret kan nedsettes eller falle bort dette er rimelig etter under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

I dette foredraget vil vi se nærmere på når barn kan bli ansvarlige i regressrunden og betydning av ansvarsforsikring i den etterfølgende rimelighetsvurderingen. Vi vil også ta for oss grensen mellom uaktsomhet, grov uaktsomhet og forsett ved barns skadeforvoldelse.

Foreleser: Advokat Karoline Stenberg
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.500,-
Pris webinar: kr 1.100,-
Torsdag 04.11.2021 - kl 09.00 - 11.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.