Hvordan skal CRPS håndteres i erstatningsrettslig sammenheng? I dette todelte foredraget starter nevrolog og rådgivende lege Kristen J. Ruud med å redegjøre for hva som nå må anses å være alminnelig akseptert medisinsk viten om CRPS. Deretter har advokat Terje Marthinsen en gjennomgang av de konsekvensene dette har for de rettslige konsekvensene og den praktiske håndteringen av slike saker. Foredraget passer for alle som jobber med personskadesaker – i saksbehandling eller prosess.

Foreleser: Advokat Terje Marthinsen
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.500,-
Pris webinar: kr 1.100,-
Onsdag 15.12.2021 - kl 09.00 - 11.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.