Utbetaling fra forsikringsselskapet til aktører i entreprisekontrakter kan utløse behov for vurdering av regress. I foredraget vil problemstillinger som kan oppstå når regresskrav rettes mot aktører i byggekontrakter bli nærmere analysert. Blant annet vil vi gjennomgå utvalgte spørsmål om alternative rettslige grunnlag, alternative ansvarlige og dokumentasjon for ulike tapsposter.

Foreleser: Advokat Jan Aubert, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.000 ,-
Pris webinar: kr 800 ,-
Torsdag 15. juni 2023 kl 15.00-16.00

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.