Foredraget gjennomgår grunnleggende faktiske og rettslige problemstillinger som gjør seg gjeldende ved fastsettelse av inntektstap ved personskade der skadelidte er ansatt arbeidstaker.
Det gis en teoretisk og praktisk «grunnplattform» for tapsvurderingen og en kort gjennomgang av noen av de mest relevante dommene.

Foreleser: Advokat Tone Lenvik og advokat Stig Norby
pris webinar: kr 1.100,-
Torsdag 22.04.2021 - kl 09.00 - 11.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.