Fagdagen passer for alle som arbeider med skadeoppgjør innen skadeforsikring, men også forsikringsformidlere og salgsrepresentanter vil ha nytte av å delta.

Forelesere: Claus Brynildsen, Erik Fjeldstad, Kristine Bjerke og Per Kristian Lundkvist, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 3.050,-
Pris webinar: kr 3.050 ,-
Tirsdag 5. mars 2024 kl 09 - 15

Meld deg på her

Vår årlige fagdag i forsikringsrett er denne gang innrettet mot skadeforsikring. Fagdagen omhandler følgende temaer:

Program
09:00 - 10:00 Svik ved skadeoppgjøret jf. fal. § 8-1 fjerde ledd
10:15 - 11:00 Brudd på sikkerhetsforskrift, særlig om avkortningsgraden
11:15 - 12:00 Foreldelse av krav på erstatning etter fal
12:30 - 13:15 Selskapets erstatningsansvar for brudd på plikter etter fal. herunder bevisbyrde
13:30 - 15:00 Gjennomgang av nyere nemnds- og rettspraksis innen forsikringsavtaleretten - skadeforsikring

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.